top of page

אומנות מגויסת בסין

האומנות בשרות האידיאולוגיה הקומוניסטית בימי מאו טסה דונג ומהפכת התרבות.

האומנות המודרנית בסין ככלי לגיבוש הרוב, מחאת המיעוט וביקורת סביבתית.

מאו צה טונג האמין שהתודעה מעצבת את ההוויה, רצון האדם והאידיאולוגיה יכולים לשנות את המציאות! ההפך מתורתו של מארקס שטען שההוויה יוצרת את התודעה, שמהפכות מבשילות רק כאשר אמצעי הייצור יוצרים מעמד פועלים עירוני מדוכא. לא היה זה הוויכוח היחיד בין הסובייטים ובין מאו שהסתמך על מעמד האיכרים החקלאים שהיוו את רובה של סין.


להטמעת האידיאולוגיה, הפיכתה למלהיבה ו"וולונטרית" גויסה האומנות.

תעמולה, חינוך מחדש, סיסמאות, נאומים, קמפיינים, שירים, מחזות ו"אופרות המודל" עיצבו את רצון האדם וגייסו את רוח ההתנדבות בעם.


העם הסיני אכן התגייס. לכיבוש הקרקע, להשפלת המתנגדים, לתיעוש הכפרים, להרג הדרורים המזיקים ולהערצה עצומה ליושב ראש מאו, גם במחיר של מותם של מיליונים ברעב ב"הקפיצה הגדולה קדימה".

מהפכת התרבות שבמרכזה פולחן אישיות עצום למאו, שלעומתה אפילו סטלין היה מסמיק, נקראת גם "מהפכת הפוסטרים". נראה את הפוסטרים, נשמע את השירים ונצפה, אולי אף נתלהב, בקטעים מ"אופרות המודל" שביימה אשתו של מאו, שחקנית במה בעצמה ומנהיגת "כנופיית הארבעה".

בימינו יש חופש פעולה רב יותר לאומנים בסין להתבטא ולהביע את דעתם- עד גבול מסוים. מחאה בנושאים סביבתיים למשל, נחשבת מקובלת ואף נתמכת בידי הממשלה. כנראה שגופי המחאה עוזרים לשלטון לכפות את חוקים בנושאי זיהום ומלחמה בשחיתות.


נוף בסגנון סיני טיפוסי המשתמש בחלל הריק בטכניקת הציור. אבל במבט מקרוב- לא מדובר בעצים....

אומנותם של המיעוטים זוכה למקום של כבוד בפסטיבלים השנתיים, אך יש הטוענים שהיא משמשת את השלטון להציג אותם כ"אחרים", עממיים, כדי לגבש כך את זהות הרוב ואת עליונותו. באותה עת משמשת האומנות את המיעוטים להביע ביקורת ומחאה, בציורים ובעזרת ווידאו קליפ של שירי פופ.

בבייג'ינג, שנחאי וערים גדולות נוספות קמו אזורים רחבים שבהם גלריות, מיצגי אומנות ובתי קפה המשתרעים על פני מספר רחובות. נראה שניתן להציג שם הכל, אך אומנים מודרנים שבוחרים בביקורת בוטה ומניפים "אצבע משולשת" לשלטון (תרתי משמע, פרטים בהרצאה) מסתכנים במאסר וצנזורה.

ומה דעתכם על המחאה הזו? שילוב שירה של מדונה "נערה חומרנית" עם אופרות המודל המהפכניות, יוצר אמירה צינית על מצבה של סין היום. קצת הומור או אמירה בוטה ששווה צינזור? ואולי זה בכלל תואם את קוו המחשבה של המפלגה?


bottom of page